Chính sách Bảo mật Thông tin của Hoá Chất Lộc Thiên nhằm bảo vệ tính riêng tư và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng việc thu thập, sử dụng và bảo quản thông tin cá nhân được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin cá nhân được thu thập

Khi truy cập và sử dụng website của Hoá Chất Lộc Thiên, có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác liên quan. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để hỗ trợ khách hàng, xử lý các dịch vụ yêu cầu và cung cấp thông tin liên quan tới các dự án in ấn.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng sẽ được sử dụng với mục đích xác nhận danh tính, liên lạc và cung cấp các dịch vụ in ấn mà khách hàng yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi thông tin khuyến mãi, tin tức và các thông báo quan trọng khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, nhưng chỉ khi có sự đồng ý từ phía khách hàng.

Bảo mật thông tin

Hoá Chất Lộc Thiên cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng thông tin này được bảo vệ khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích và tiết lộ không đáng có. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quản lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân.

Không chia sẻ thông tin cá nhân

Hoá Chất Lộc Thiên cam kết không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ phía khách hàng hoặc khi bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Quyền và lựa chọn

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Nếu khách hàng muốn thực hiện các thay đổi này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.