Acid nitric – HNO3 68% | Hàn Quốc

Acid nitric được sản xuất thông qua quá trình oxi hóa nitrat trong không khí. Được ứng dụng  trong quá trình sản xuất phân bón, chất tẩy rửa, và quá trình xử lý thuốc nhuộm…

Acid hydrochloric | HCL 32% – 35% lỏng