Canxi Hydroxide | Ca(OH)₂ | 25Kg/Bao

Canxi Hydroxide còn được biết đến với tên là vôi tôi hoặc nước vôi trong, là một hợp chất hóa học với công thức Ca(OH)₂.