Natri axetat | CH3COONa.3H2O | Trung Quốc | 25Kg/Bao

Natri axetat (Sodium acetate) là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là CH3COONa.