Natri Silicat | Na2SiO3 | Thủy Tinh Lỏng

 Natri Silicat, hay còn được gọi là thủy tinh lỏng, là một hợp chất hóa học vô cơ quan trọng với công thức hóa học chung là (Na2O)(SiO2)n. Hợp chất này bao gồm ion natri (Na+) và ion silicat (SiO3²⁻), với natri đóng vai trò là ion kiềm và silicat là thành phần chính của phân tử.

Acid hydrochloric | HCL 32% – 35% lỏng Xút lỏng 20% - 50%