Nước Javen | Natri hypochlorit | NaOCl

Nước Javen được đóng gói quy cách: Can, Phuy, Tank hoặc xe bồn dùng để tẩy trắng, khử trùng, ứng dụng trong dệt may,xử lý nước hồ bơi,..