PAC 31% – 25Kg/Bao

Tầm quan trọng của PAC 31% trong xử lý nước không chỉ đơn thuần là việc loại bỏ các chất hữu cơ và vi khuẩn gây ô nhiễm, mà còn tác động sâu rộng đến nhiều khía cạnh của đời sống và sản xuất. Trong ngành công nghiệp, nước là yếu tố quan trọng không thể thiếu, đó là nguồn cung cấp không chỉ cho sản xuất mà còn cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người.

PAC Ấn Độ PAC Việt Trì PAC Trung Quốc PAC lỏng 10% - 17%