Than Hoạt Tính | Dạng Bột | Việt Nam| 25Kg/Bao

Than hoạt tính là một dạng thù hình của carbon được sản xuất bằng cách xử lý thông qua quá trình hoạt hóa, thường ở nhiệt độ cao hoặc bằng cách sử dụng chất hóa học hoặc hơi nước.