Xút NaOH 45% lỏng | Natri hydroxide

Xút lỏng NaOH 45% thường có dạng lỏng màu trắng đục, với đặc điểm là trong suốt. Điều này giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết sản phẩm và thực hiện quy trình công việc một cách hiệu quả.

Xút lỏng NaOH 32% – Việt Nam Xút vảy - NaOH 99% | 25kg/bao | Trung Quốc Xút hạt - NaOH 99% | 25kg/bao | Đài loan