Xút NaOH 50% lỏng | Việt Nam | Can/ Tank/ Xe Bồn

NaOH 50% là dung dịch Sodium Hydroxide, còn được gọi là xút lỏng hoặc xút ăn da. Đây là một dung dịch trong suốt, có tính chất ăn mòn, có khả năng gây hại cho da, bục giấy và vải.

Xút hạt – NaOH 99% | Đài loan Xút vảy – NaOH 99% | Trung Quốc Xút lỏng - NaOH 32% Xút lỏng - NaOH 45%