Hóa Chất Javen 10% (Gia-ven) – Sodium Hypochlorite 10%

Hóa chất Javen 10% có tên  là Sodium Hypochlorite với công thức hóa học là NaOCl (tương đồng với công thức hóa học của muối ăn phổ biến – NaCl).