Xút hạt – NaOH 99% | Đài loan | 25Kg/Bao

Xút hạt đây là chất trắng màu trắng trong dạng hạt nhỏ, tan tốt trong nước. Với tính chất bazo mạnh, thường được ứng dụng trong các ngành như:  sản xuất xà phòng, xử lý nước, điều chỉnh độ pH
Xút lỏng NaOH 32% – Việt Nam
Xút vảy – NaOH 99% | Trung Quốc | 25Kg/Bao