Xút lỏng NaOH 32% – Việt Nam

Xút lỏng NaOH 32% – Việt Nam được ứng dụng phổ biển trong công nghiệp: xử lý nước, sản xuất xà phòng, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm,..đóng gói quy cách: 30kg/can, tank, phuy, bồn

NaOCl – Javen 10%