Axit HCl (Axit clohydric) 32% – 35%| Việt Nam

Axit HCl được gọi là axit clohydric, là một loại axit vô cơ mạnh, tạo ra từ quá trình hòa tan khí hydro clorua trong nước… Đóng gói quy cách: can/phuy/tank/bồn

HCl 32% - 35% lỏng Acid nitric – HNO3 68% Axit sulfuric H2SO4 10% – 98%