Poly aluminium chloride | PAC 10% lỏng

Poly Aluminium chloride (PAC) là một hợp chất hóa học có nguồn gốc từ nhôm và clor. Công thức hóa học chung của PAC là [Al2(OH)nCl6-n]m, với n hiện tại có thể biến đổi tùy theo biến thể cụ thể.

PAC Ấn Độ PAC Việt Trì PAC Trung Quốc