Muối Amoin chloride | NH4Cl | 25Kg/Bao | Trung Quốc

NH4Cl hoặc Amoni chloride là một hợp chất hóa học có công thức hóa học là NH4Cl. Đây là một loại muối vô cơ tạo thành từ ion amoniu (NH4+) và ion clo (Cl-). Muối này có dạng màu trắng và thường tồn tại dưới dạng hạt hoặc bột. NH4Cl có khả năng tan tốt trong nước và ít tan trong một số môi trường khác.