Ferrous Chloride FeCl2 15% – 30% | Việt Nam

Trong các ngành công nghiệp như dệt may, xi mạ, chăn nuôi và tại các cơ sở y tế như bệnh viện, FeCl2 được sử dụng như một chất keo tụ. Giúp loại bỏ các chất ô nhiễm nhiễm bẩn, phân hủy và các chất hữu cơ khác khỏi nước thải, qua đó làm sạch nước trước khi xả ra môi trường.